20.704	ΣΩΣΙΒΙΑ ΣΧΕΔΙΑ  4 AΤΟΜΩΝ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ή ΒΑΛΙΤΣΑ (LIFERAFT)
20.705 ΣΩΣΙΒΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΚΟΝΤΕΙNEΡ ή ΒΑΛΙΤΣΑ (LIFERAFT)
20.706 ΣΩΣΙΒΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ή ΒΑΛΙΤΣΑ (LIFERAFT)
20.707 ΣΩΣΙΒΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ή ΒΑΛΙΤΣΑ (LIFERAFT)
20.712 ΣΩΣΙΒΙΑ ΣΧΕΔΙΑ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ή ΒΑΛΙΤΣΑ (LIFERAFT)

LIFERAFT ISO 9650 1 10 AΤΟΜΩΝ

SKU: 20707