ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΔΙΑ(DOWN)

SKU: FOSWI210BIS