ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ DANFORTH  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

04.005 4,0 kg
04.006 6,0kg
04.008 8,0 kg
04.010 10,0 kg
04.015 15,0 kg
04.020 20,0 kg
04.025 25,0 kg
04.030 30,0 kg

AΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ DANFORTH ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 25.0 kg

SKU: 04025