ΑΓΚΥΡΑ  ΚΑΒΟΥΡΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

02.110 10,0 kg
02.025 25,0 kg
02.035 35,0 kg
02.050 50,0 kg
02.075 75,0 kg

AΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 35kg

SKU: 02035