96.425-Α ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ LED ΠΡΑΣΙΝΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΗ 
96.425-Β ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ LED ΠΡΑΣΙΝΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΥΡΗ ΒΑΣΗ

ΦΑΝΟΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ LED GREEN-RED ΛΕΥΚΗ Βαση

SKU: 96425-A