21.187	ΒΡΕΦΙΚΟ	15 kg	70N
21.198 ΠΑΙΔΙΚΟ 15/43 kg 109N
21.182 ΕΝΗΛΙΚΩΝ +43 kg 190N
21.186 ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ Μεχρι 140 kg 190N
99.952 ΦΟΥΣΚΩΤΟ AUTO 300Ν

ΣΩΣΙΒΙΟ SOLAS MSC200(80) LSA CODE Μεχρι 140kg

SKU: 21186