21.211	ΣΩΣΙΒΙΟ ΑCTIVE DOUBLE  FACE 30-50KG
21.212	ΣΩΣΙΒΙΟ ACTIVE DOUBLE  FACE 50-70ΚG
21.213	ΣΩΣΙΒΙΟ ACTIVE DOUBLE FACE 70-90KG
21.214	ΣΩΣΙΒΙΟ ACTIVE DOUBLE FACE 90+ KG

ΣΩΣΙΒΙΟ ACTIVE DOUBLE FACE 70-90KG

SKU: 21213