21.221	ΣΩΣΙΒΙΟ 100Ν 30-40 kg ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
21.222	ΣΩΣΙΒΙΟ 100Ν 40-60 kg ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
21.223	ΣΩΣΙΒΙΟ 100Ν 60-70 kg ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
21.224	ΣΩΣΙΒΙΟ 100Ν 70-90 kg ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
21.225	ΣΩΣΙΒΙΟ 100Ν 90+ kg ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΣΩΣΙΒΙΟ 100Ν 90+ kg ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

SKU: 21225