94.104 ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Φ 13 mm

94.105 ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Φ 19 mm
94.106 ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Φ 25mm
94.109 ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Φ 38mm
94.111 ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Φ 45x58mm

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ 19mm

SKU: 94105