94.141	ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ME ΠΛΕΓΜΑ Φ20mm PVC
94.142	ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Φ25mm PVC
94.143	ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Φ38mm PVC

ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ME ΠΛΕΓΜΑ 20mm PVC

SKU: 94141