ΣΤΡΙΦΤΑΡI ΙΝΟΧ ΜΑΤΙ ΚΛΕΙΔΙ

01.400   5 mm
01.401   6 mm
01.402   8 mm
01.403   10 mm

ΣΤΡΙΦΤΑΡI ΙΝΟΧ ΜΑΤΙ ΚΛΕΙΔΙ 6 mm

SKU: 01401