ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ WHALE INOX

10.116  330x70mm

10.117  400x70mm

10.118  495x90mm

10.123  595x90mm

10.124  695x90mm

ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ WHALE INOX 330x70mm

SKU: 10116