94.201 ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑ Υ 1-2''
94.202 ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑ Υ 1 ''

94.203 ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑ Υ 1 1/2"

ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΑ Υ 1/2''

SKU: 94201