top of page

10.860 ΑΠΟ 19mm ΣΕ 13mm

10.861 ΑΠΟ 25mm ΣΕ 19mm

10.862 ΑΠΟ 32mm ΣΕ 25mm

10.863 ΑΠΟ 38mm ΣΕ 32mm

10.864 ΑΠΟ 38mm ΣΕ 25mm

10.865 ΑΠΟ 19mm ΣΕ 16mm

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ 32mm ΣΕ 25mm

SKU: 10862
    bottom of page