ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΙΝΟΧ

10.101 Νο1 4mm
10.102 Νο2 5mm
10.103 Νο3 6mm
10.104 Νο4 8mm
10.105 Νο5 10mm
10.106 Nο6 12mm
10.107 ΝΟ7 14mm
10.108 Νο8 16mm

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΙΝΟΧ 5 mm

SKU: 10102