ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΙΝΟΧ

10.101	Νο1 4mm
10.102	Νο2 5mm
10.103	Νο3 6mm
10.104	Νο4 8mm
10.105	Νο5 10mm
10.106	Nο6 12mm
10.107	ΝΟ7 14mm
10.108	Νο8 16mm

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΙΝΟΧ 6 mm

SKU: 10103