ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΙΝΟΧ

10.101	Νο1 4mm
10.102	Νο2 5mm
10.103	Νο3 6mm
10.104	Νο4 8mm
10.105	Νο5 10mm
10.106	Nο6 12mm
10.107	ΝΟ7 14mm
10.108	Νο8 16mm

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΙΝΟΧ 10 mm

SKU: 10105