ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΝ

12.706  6mm

12.708  8mm

12.710  10mm

12.712  12mm

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΝ 6mm

SKU: 12706