ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

10.001	Νο1 5mm
10.002	Νο2 6mm
10.003	Νο3 8mm
10.004	Νο4 10mm
10.005	Νο5 12mm
10.006	ΝΟ6 14mm
10.007	ΝΟ7 16mm
10.008	ΝΟ8 18mm
10.100     ΝΟ9 20mm

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 16 mm

SKU: 10007