ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

10.001 Νο1 5mm
10.002 Νο2 6mm
10.003 Νο3 8mm
10.004 Νο4 10mm
10.005 Νο5 12mm
10.006 ΝΟ6 14mm
10.007 ΝΟ7 16mm
10.008 ΝΟ8 18mm
10.100 ΝΟ9 20mm

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 12 mm

SKU: 10005