ΚΩΔΙΚΟΣ	10/180Ω
31.017 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 17cm 10/180Ω
31.020 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 20 cm 10/180Ω
31.025 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 25cm 10/180Ω
31.028 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 28cm 10/180Ω
31.030 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 30 cm 10/180Ω
31.035 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 35 cm 10/180Ω
31.039 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 39cm 10-180Ω
31.050 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 50cm 10/180Ω
31.060 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 60cm 10/180Ω
ΚΩΔΙΚΟΣ 240/33Ω
31.117 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 17 cm 240/33Ω
31.120 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 20cm 240/33Ω
31.125 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 25 cm 240/33Ω
31.128 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 28 cm 240/33Ω
31.130 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 30 cm 240/33Ω
31.135 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 35 cm 240-33Ω
31.139 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 39 cm 240-33Ω
31.150 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 50 cm 240-33Ω
31.160 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 60 cm 240-33Ω

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 80cm 10/180Ω

SKU: 31080