ΚΩΔΙΚΟΣ	10/180Ω
31.017	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 17cm 10/180Ω
31.020	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 20 cm 10/180Ω
31.025	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 25cm 10/180Ω
31.028	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 28cm 10/180Ω
31.030	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 30 cm 10/180Ω
31.035	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 35 cm 10/180Ω
31.039	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 39cm 10-180Ω
31.050	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 50cm 10/180Ω
31.060	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 60cm 10/180Ω
 ΚΩΔΙΚΟΣ	                 240/33Ω
31.117		ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 17 cm 240/33Ω
31.120	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 20cm 240/33Ω
31.125	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 25 cm 240/33Ω
31.128	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 28 cm 240/33Ω
31.130	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 30 cm 240/33Ω
31.135	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 35 cm 240-33Ω
31.139	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 39 cm 240-33Ω
31.150	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 50 cm 240-33Ω
31.160	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 60 cm 240-33Ω

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 17cm 10/180Ω

SKU: 31017