21.071	ΚΑΛΥΜΑ ΜΗΧ. Νο 1 ΕΩΣ 10 ΗΡ
21.072	ΚΑΛΥΜΑ ΜΗΧ. Νο 2 10/25 ΗΡ
21.073	ΚΑΛΥΜΑ ΜΗΧ. Νο 3 25/50 ΗΡ
21.075	ΚΑΛΥΜΑ ΜΗΧ. Νο 4 50/75 ΗΡ
21.076	ΚΑΛΥΜΑ ΜΗΧ. Νο 5 75/100 ΗΡ
21.078	ΚΑΛΥΜΑ ΜΗΧ. Νο 8 150 ΑΝΩ HP
21.079	ΚΑΛΥΜΑ ΜΗΧ. ΝΟ 6 100/125 ΗΡ
21.080	ΚΑΛΥΜΑ ΜΗΧ. ΝΟ 7 125/150 HP

ΚΑΛΥΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΩ 150 HP

SKU: 21078