Κωδικός	Μέγιστο  Μέγιστη     Ταχύτητα Πτώσης	Volt	Watt	         Αλυσίδα	        Βάρος	  Μήκος 
        Φορτίο    Έλξη                                                                Σκάφους
98.097	20 kg	120 kg	      22 m/min	    12V	300W	6 mm/ Σχοινί 12 mm	4.3 kg	4,5-6 m

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

SKU: 98097