• ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ S/STELL PAROS LUXN CAPSTAN
  • 700W / 12VOLTS

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ S/STEEL PAROS LUX 700W / 12V

SKU: PX0712D