ΓΑΤΖΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

90.017  6-8mm

90.018  10-12mm

ΓΑΤΖΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 10-12mm

SKU: 90018