Κωδικός	Περιγραφή

23.001 ΒΙΝΤΖΑΚΙ 600 LBS
23.002 ΒΙΝΤΖΑΚΙ 1000 LBS
23.003 ΒΙΝΤΖΑΚΙ 1400 LBS
23.004 ΒΙΝΤΖΑΚΙ 2000 LBS
23.005 ΒΙΝΤΖΑΚΙ 2500 LBS
23.006 ΒΙΝΤΖΑΚΙ 3200 LBS
23.007 ΒΙΝΤΖΑΚΙ 3700 LBS

ΒΙΝΤΖΑΚΙ 3200 LBS

SKU: 23006