08.005	ΑΓΚΥΣΤΡΟ ΙΝΟΧ Νο 1  5 mm
08.006	ΑΓΚΥΣΤΡΟ ΙΝΟΧ Νο 2  6 mm
08.008	ΑΓΚΥΣΤΡΟ ΙΝΟΧ Νο 3  8 mm
08.010	ΑΓΚΥΣΤΡΟ ΙΝΟΧ Νο 4 10 mm
08.011	ΑΓΚΥΣΤΡΟ ΙΝΟΧ Νο 5 12 mm

ΑΓΚΥΣΤΡΟ- ΙΝΟΧ 10 mm

SKU: 08010