ΑΓΚΥΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

07.005  Νο 1 5 mm
07.006  Νο 2 6 mm
07.007  Νο 3 8 mm
07.009  Νο 4 10 mm
07.010  Νο 5 12 mm

ΑΓΚΥΣΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 mm

SKU: 07007