ΑΓΚΥΡΑ DELTA DC ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

03.704 4kg

03.706 6kg

03.710 10kg

03.716 16kg

03.720 20kg

03.724 25kg

03.732 32kg

03.740 40kg

03.750 50kg

03.763 63kg

ΑΓΚΥΡΑ DELTA DC ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 32kg

SKU: 03732