ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ DELTA INOX SS316

03.605 5,0 kg
03.675 7.5 kg
03.610 10,0 kg
03.615 15,0 kg

ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ DELTA INOX 20.0 kg

SKU: 03620