ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ DELTA INOX SS316

03.605 5,0 kg
03.675  7.5 kg
03.610  10,0 kg
03.615  15,0 kg

ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ DELTA INOX 15.0 kg

SKU: 03615