ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ DELTA 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

03.505  5.0 kg
03.575  7.5 kg
03.510  10,0 kg
03.515  15,0 kg
03.520  20,0 kg

ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ DELTA ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 15.0 kg

SKU: 03515