ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΒΟΥΡΙ  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

02.002   2.5 kg
02.004   4,0 kg
02.007   6,0 kg
02.008   8,0 kg
02.010   10,0 kg
02.012   12,0 kg

ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8.0kg

SKU: 02008