ΑΓΚΥΡΑ ΣΠΑΣΤΗ 
ΟΜΠΡΕΛΑ

ΙΝΟΧ SS316
01.207 0.7 kg
01.215  1.5  kg
01.225  2.5  kg
01.232  3.2 kg
01.240  4.0 kg

ΑΓΚΥΡΑ ΣΠΑΣΤΗ ΟΜΠΡΕΛΑ ΙΝΟΧ 1.5 kg