ΑΓΚΥΡΑ ΣΠΑΣΤΗ 
ΟΜΠΡΕΛΑ

 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

01.007   0.75 kg
01.015   1,5  kg
01.025   2.5 kg
01.032   3.2 kg
01.040   4,0 kg
01.060   6,0 kg
01.080   8,0 kg
01.100   10,0 kg

ΑΓΚΥΡΑ ΣΠΑΣΤΗ ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.2kg

SKU: 01032